Objectius de la Càtedra

  • Estimular la reflexió i el debat, en el si de la comunitat universitària, entorn de l'impacte de la tècnica en la cultura, en la vida quotidiana i en les idees del nostre temps (i recíprocament).

  • Intercanviar els principals resultats d'aquestes reflexions amb persones i institucions d'altres llocs i països, que tinguin inquietuds i propòsits anàlegs.

  • Contribuir a la formació integral dels estudiants i les estudiantes, mitjançant cursos, assignatures i material bibliogràfic especialitzat, que aportin coneixements i punts de vista pluridisciplinaris i permetin abastar la tecnologia en tota la seva complexitat i història.

  • Estendre la cultura de la tècnica a àmplies capes de la nostra societat, i en particular, a les persones que no han tingut en el seu moment l'oportunitat de formar-se a la universitat.