Vés al contingut (premeu Retorn)

Quaderns d'Història de l'Enginyeria

Fer-se subscriptor/a de la Publicació

El preu de la subscripció és de 20€ /any. Per donar-se d'alta com a tal o per demanar la baixa poseu-vos en contacte amb nosaltres.

Consulta la Publicació

Fins a la data han estat publicats Quaderns d'Història de l'Enginyeria del volum I al XII. I poden ser consultats en format electrònic al portal d'accés obert al coneixement de la UPC o en suport paper a les biblioteques de la UPC o a la biblioteca del Centre de Recerca d'Història de la Tècnica.

Història de Quaderns

Quaderns d'Història de l'Enginyeria fou fundada al 1996 pel Centre de Recerca d'Història de la Tècnica i va ser la primera revista revista dedicada a la Història de l'Enginyeria. Ha estat creada per ser un mitjà de comunicació dirigit a la comunitat investigadora i es publica anualment amb voluntat de servir al desenvolupament de la recerca en els àmbits científico-tècnics. Actualment compta amb subscriptors a Catalunya, España, diversos països europeus i Estats Units.

 

La història de l'enginyeria és una especialitat de la història de la tècnica que s'ocupa del paper dels enginyers i, en general, dels tècnics en la història. Això inclou la història de l'educació tècnica, la de l'activitat professional, amb les seves expressions corporatives en col.legis, instituts o associacions, la de les seves contribucions a la ciència i a la innovació tecnològica, la història del seu paper en el desenvolupament de la indústria, les comunicacions i la tecnificació de la societat, i la del seu pes polític, social i cultural en les diferents èpoques i contextos, entre d'altres camps possibles d'estudi.
En aquest sentit, esdevé una manera d'enfocar molts àmbits de la història de la ciència i de la tècnica i, és clar, de la història general.

Edita

  • Centre de recerca per a la Història de la Tècnica "Francesc Santponç i Roca" ETSEIB - UPC

  • Càtedra UNESCO de Tècnica i Cultura de la UPC

Consell de redacció

Francesc X. Barca Salom, Josep Batlló Ortiz, Guillermo Lusa Monforte (director), Luis Martínez Barrios, Maria Rosa Massa Esteve, Carles Puig Pla, Antoni Roca Rosell, Jesús Sánchez Miñana i Jaume Valentines Álvarez.

Comitè científic

Robert Fox (Oxford University), Nicolás García Tapia (Universidad de Valladolid), Thomas F. Glick (Boston André Grelon (Centre National de la Recherche Scientifique), Guillermo Lusa Monforte (Universitat Politècnica de Catalunya), Jordi Nadal Oller (de Barcelona), Víctor Navarro Brotóns (de València), Agustí Nieto Galan (Autònoma de Barcelona), Antoni Roca Rosell (Politècnica de Catalunya), Bruce E. Seely (Michigan Technological University), Manuel Silva Suárez (Universidad de Zaragoza) i Joan Vernet Ginés (Universitat de Barcelona).