Vés al contingut (premeu Retorn)

Documentos de la Escuela de Ingenieros Industriales de Barcelona

Consulta la publicació

Distribució gratuïta: si hi esteu interessats en algun dels exemplars esmentats, poseu-vos en contacte amb  nosaltres.

Història de Documentos

Els Documentos de la Escuela de Ingenieros Industriales de Barcelona s'editen des de 1991, i es presenten i distribueixen durant la cerimònia d'obertura de curs de l'ETSEIB.

Alhora, s'envien a les biblioteques de les Escoles d'Enginyeria Industrial d'Espanya i a altres de l'estranger. Des de fa uns anys també s'envia als subscriptors de Quadern d'Història de l'Enginyeria.

La col·lecció està dedicada a presentar i analitzar els documents més importants en la història dels 150 anys de la ETSEIB: el contingut dels ensenyaments, de les instal·lacions i del material dels laboratoris, de les despeses, pressupostos i problemes econòmics de l'Escola, de les relacions de l'Escola amb els poders públics i amb l'entorn industrial, dels incidents menors que configuren la seva complexa vida quotidiana.

Cada número de la col·lecció Documentos conté un estudi introductori que analitza i contextualitza la història de l'ETSEIB d'un període; a continuació es reprodueixen els originals de diversos documents significatius i finalment s'inclou una transcripció dels documents originals manuscrits.

Els Documentos són coneguts i valorats en l'àmbit acadèmic de l'ETSEIB i en el professional dels enginyers industrials. Però també són coneguts i utilitzats per la comunitat acadèmica d'historiadors de la ciència i de la tècnica.

Els números publicats fins al moment han posat a la disposició d'estudiosos i investigadors al voltant de dos mil pàgines de documents (la major part dels quals són inèdits).

Tant els estudis inicials de cada nombre com els documents presentats aspiren a ser el punt de partida de nous estudis i de nous debats, necessaris per a una comprensió profunda de l'ensenyament tècnic a Espanya des de la perspectiva de l'enginyeria industrial.

Relació de Documentos de la Escuela de Ingenieros Industriales de Barcelona publicats

 • Datos sobre la Escuela de Ingenieros Industriales de Barcelona (1886), núm. 1 de la col·lecció de Documentos de la Escuela de Ingenieros Industriales de Barcelona , 1991, Barcelona.

 • Reglamento de la Escuela Industrial Barcelonesa, aprobado miedo S.M. en Real orden de 23 de Septiembre de 1852, núm. 2 de la col·lecció de Documentos de la Escuela de Ingenieros Industriales de Barcelona , 1992, Barcelona.

 • Col·lecció Legislativa referente a los Ingenieros Industriales (1886), núm. 3 de la col·lecció de Documentos de la Escuela de Ingenieros Industriales de Barcelona , 1993, Barcelona.

 • Discurso Inaugural que en el acto de apertura de la Escuela Industrial Barcelonesa (1851), núm. 4 de la col·lecció de Documentos de la Escuela de Ingenieros Industriales de Barcelona , 1994, Barcelona.

 • Escuela Industrial Barcelonesa (1851), núm. 5 de la col·lecció de Documentos de la Escuela de Ingenieros Industriales de Barcelona, 1995, Barcelona.

 • Documentos de los primeros años de la escuela industrial barcelonesa (1851-55), núm. 6 de la col·lecció de Documentos de la Escuela de Ingenieros Industriales de Barcelona , 1996, Barcelona.

 • La Difícil Consolidación de las Enseñanzas Industriales (1855-1873), núm. 7 de la col·lecció de Documentos de la Escuela de Ingenieros Industriales de Barcelona , 1997, Barcelona.

 • El Traslado de la Escuela de Ingenieros al Edificio de la Nueva Universidad (1873), núm. 8 de la col·lecció de Documentos de la Escuela de Ingenieros Industriales de Barcelona , 1998, Barcelona.

 • ¡Todos a Madrid!. La Escuela General Preparatoria de Ingenieros y Arquitectos (1886-1892 ), núm. 9 de la col·lecció de Documentos de la Escuela de Ingenieros Industriales de Barcelona , 1999, Barcelona.

 • El Final de la Soledad de la Escuela de Barcelona (1892-1899), núm. 10 de la col·lecció de Documentos de la Escuela de Ingenieros Industriales de Barcelona, 2000, Barcelona, Centre de Recerca per a la Història de la Tècnica (ETSEIB-UPC).

 • La Creación de la Escuela Industrial Barcelonesa (1851), núm. 11 de la col·lecció de Documentos de la Escuela de Ingenieros Industriales de Barcelona, 2001, Barcelona.

 • Inquietudes y Reformas de Cambio de Siglo, el Proyecto de la Nueva Escuela Industrial (1899-1910), núm. 12 de la col·lecció de Documentos de la Escuela de Ingenieros Industriales de Barcelona , 2002, Barcelona.

 • El Conflicto con la Diputación (1915). La plena incorporación de la Escuela al Estado (1917), núm. 13 de la col·lecció de Documentos de la Escuela de Ingenieros Industriales de Barcelona , 2003, Barcelona.

 • La Escuela de Ingenieros en el Recinto de la Universidad Industrial (1927), núm. 14 de la col·lecció de Documentos de la Escuela de Ingenieros Industriales de Barcelona, 2004, Barcelona.

 • Historia de la Ingeniería Industrial. La Escuela de Barcelona (1851-2001). Álbum de 1878. Exposición Catalana (1877), núm. 15 de la col·lecció de Documentos de la Escuela de Ingenieros Industriales de Barcelona , 2005, Barcelona.

 • La Escuela de Ingenieros de la Dictadura a la República (1927-1936), núm. 16 de la col·lecció de Documentos de la Escuela de Ingenieros Industriales de Barcelona, 2006, Barcelona.

 • La escuela de ingenieros en guerra (1936-1938), núm. 17 de la col·lecció de Documentos de la Escuela de Ingenieros Industriales de Barcelona, 2007, Barcelona.

 • Depuración y autarquia (1939-1940), núm. 18 de la col·lecció de to Documentos de la Escuela de Ingenieros Industriales de Barcelona, 2008, Barcelona.

 • La memoria correspondiente al curso del 1909 a 1910 (1909-1910), núm. 19 de la col·lecció de to Documentos de la Escuela de Ingenieros Industriales de Barcelona, 2009, Barcelona.

 • La Escuela pierde su carçacter de centro independiente: el establecimiento de Barcelona (1940-1947), núm. 20 de la col·lecció de to Documentos de la Escuela de Ingenieros Industriales de Barcelona, 2010, Barcelona.

 • La primera huelga de estudiantes de ingeniería bajo el franquismo (1950), núm. 21 de la col·lecció de to Documentos de la Escuela de Ingenieros Industriales de Barcelona, 2011, Barcelona.

 • Cátedras especiales y nuevo plan de estudios (1953-1957), núm 22 de la col·lecció de Documentos de la Escuela de Ingenieros Industriales de Barcelona, 2012, Barcelona.

Edita

 • Centre de Recerca per a la Història de la Tècnica

 • Càtedra UNESCO de Tècnica i Cultura

 • Escuela de Ingenieros Industriales de Barcelona

 • Universidad Politècnica de Catalunya